W NIEDZIELE: godz. 7.00; 8.30; 10.00 (dla dzieci); 11.30 (suma); 13.00; 18,00

W TYGODNIU: rano: godz. 7.00; 8.00 i wieczorem: 18.30

Spowiedz  od poniedziałku do soboty - 15 minut przed każdą Mszą świętą oraz w niedzielę na Mszy. 

 

 

W ciągu roku: 

ŚRODY i PIĄTKI w godz. od 9.00 do 10.00.

WTORKI i CZWARTKi w godz. od 16.00 do 18.00

W okresie wakacyjnym:

W WTORKI i CZWARTKI, 

w godz. 9.00 - 10.00 oraz 19.00 - 19.30

W sprawach pogrzebu - codziennie po porannej lub wieczornej Mszy św. 

Adres:
ul. Chylońska 129
81-041 Gdynia-Chylonia
tel. (58) 663 - 83 - 69

e-mail: janchrz@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
09 1090 1102 0000 0001 1459 7099

Laetitia

 1. I.     Nazwa i cel:

Jako nazwę przyjmuje się: WSPÓLNOTA MODLITEWNO - EWANGELIZACYJNA "SNE LAETITlA",to znaczy radość życia według ewangelii Chrystusowej i radosne życie we Wspólnocie Kościoła Powszechnego. Ponieważ ściśle współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) "Jezus żyje", w nazwie dodaje się skrót SNE.

 

Celem istnienia Wspólnoty jest:

a)   dojrzewanie na drodze wiary, która jest darmo daną nam łaską od Pana Boga i domaga się od nas odpowiedzi;

b)   charyzmatem, który odkrywamy jest nowa ewangelizacja parafii oraz w naszych środowiskach życia - pracy i nauki;

c)    pragniemy, aby w naszym życiu urzeczywistniła się Ewangelia. Pragnieniem naszym jest także trwanie na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia w każdym czasie: "Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!" (Ef 6, 18b);

d)   regularnie modlimy się za Kościół święty, parafię, kapłanów, osoby konsekrowane oraz za siebie nawzajem. Pragniemy uwielbiać Jezusa całym naszym życiem i w każdy możliwy sposób.

 

 1. II.  Przynależność:

Wspólnota istnieje i działa w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni. Wspólnotę tworzą ci, którzy:

 •  pragną wiernie uczestniczyć w całości jej życia, w pełni korzystając z dokumentów i nauczania

  Wspólnoty oraz służąc swoimi siłami i czasem wobec pojawiających się potrzeb;

 •  pragną, jako seniorzy, wspomagać Wspólnotę swoją modlitwą indywidualną oraz spotykając się

         na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego w małych grupach modlitewnych.

 

 1. III.     Życie Wspólnoty:
  1. Wspólnota zachowuje praktyki chrześcijańskie powszechnie przyjęte w Kościele katolickim.
  2. Na życie Wspólnoty składają się:
   1. uczestnictwo w Eucharystii;
   2. adoracje Najśw. Sakramentu, modlitwy uwielbienia i katechezy;
    1. małe grupy parafialne (MGP) - spotkania polegające na poznawaniu nauki Kościoła, dzieleniu się doświadczeniami życia chrześcijańskiego i rodzinnego, w ramach formacji prowadzonej przez Wspólnotę;
    2. udział w spotkaniach formacyjnych oraz w kursach ewangelizacyjnych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji "Jezus Żyje".

 

 1. IV.    Organizacja i odpowiedzialni:
  1. Organizacja Wspólnoty zapewniać powinna ciągłość jej funkcjonowania nawet w sytuacji, gdyby poszczególna osoba odeszła, zawiodła, zachorowała, wyjechała itp.

               Dlatego Wspólnota nie polega w sposób bezgraniczny na jakiejkolwiek osobie. Wszystko  stara

                się przedstawiać Bogu, "który jest sprawcą i chcenia i działania; jest źródłem wszelkiego  

    wzrostu i zawieść nie może".

 

 

 1. Odpowiedzialnym za Wspólnotę jest pasterz Wspólnoty - ks. proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni.
 2. Współpracownikami pasterza Wspólnoty jest DIAKONIA, która pełni rolę służebną wobec całej Wspólnoty i bierze odpowiedzialność za jej całokształt. W skład diakoni wchodzą:
 • Lider Wspólnoty, odpowiedzialny za kontakt z centralą Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji "Jezus Żyje";
 •  osoba odpowiedzialna za komunikację z animatorami MGP;
 •  osoba odpowiedzialna za nabór do Wspólnoty;
 •  osoby służące radą i troską Wspólnocie;
 •  sekretarka Wspólnoty.
 1. Wybór członków Diakonii należy do pasterza Wspólnoty.
 2. Diakonia troszczy się także o więzy Wspólnoty "LAETlTlA" z Katolickim Stowarzyszeniem Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji "Jezus żyje".
 3. Pasterz i Diakonia Wspólnoty "LAETlTlA" są wspierani przez animatorów, którzy są także odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie Wspólnoty.
 4. ANIMATORZY Małych Grup Parafialnych (MGP):
 • znają cele i zasady Wspólnoty i utożsamiają się z nimi;
 • są prowadzącymi i organizatorami spotkań małych grup parafialnych;
 • otaczają przyjacielską troską uczestników małych grup parafialnych oraz ich najbliższych.
 1. Uczestnicy Wspólnoty "LAETlTlA" dobrowolnie przekazują ofiary, tzw. "dziesięcinę" na cele Wspólnoty. Zalecane jest podjęcie stałego zobowiązania do wpłacania dobrowolnie zadeklarowanej kwoty. Wspólnota może w ten sposób pośredniczyć w wydawaniu środków z ofiar jej uczestników na cele kultu Bożego, misyjne i charytatywne oraz potrzeby organizacyjne. Odpowiedzialnym za sprawy finansowe jest Diakonia Wspólnoty.
 2. Podczas rozstrzygania sporów uczestnicy Wspólnoty "LAETlTlA" biorą pod uwagę ewangeliczne rady zawarte w Mt. 18, 15-17, a w ostateczności - decyzję Diakonii Wspólnoty.
 3. Statut i wszelkie jego zmiany zatwierdza Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Ewangelizacji "Jezus żyje".

 

Uczestnicy Wspólnoty ewangelizacyjnej darzą szacunkiem i czcią każde życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dążą do tego by coraz bardziej upodabniać się do Jezusa, by stać się zaczynem Jezusa w świecie pociągając wszystko ku Niemu poprzez świadectwo życia, słowo i czyn.
Dążą do tego, by stać się wspólnotą wzajemnej troski, dzielenia i wsparcia.

 

            Nasza ewangelizacja oparta jest na:

 • silnej katolickiej duchowości, głęboko zakorzenionej w Piśmie Św.;
 • poddaniu się przewodnictwu Jezusa Chrystusa;
 • poświęceniu się Maryi;
 • życiu duchowemu uwielbieniem skoncentrowanym na Eucharystii i adoracji Najświętszego

                  Sakramentu;

 • bezpośredniej ewangelizacji;
 • budowaniu wspólnoty pośród Ludu Bożego, posłuszeństwu Magisterium Kościoła, twórczej

                  współpracy z biskupami i duchowieństwem.

 

            Celem ewangelizacji jest:

 • pomoc wszystkim w osiągnięciu zbawienia;
 • formowanie parafian w Małych Grupach Parafialnych (MGP) tak, aby parafia stała się wspól-            notą wspólnot, ponieważ prowadzenie życia z wiary oraz wzrost duchowy nie są indywidualną             sprawą, lecz sprawą całej wspólnoty(1 Kor 12,12-31).

            Sprawcą ewangelizacji jest Duch Św., który kształtuje obraz Jezusa w każdej osobie. Jest tym, który pobudza do ewangelizacji oraz otwiera serca i umysły na jej przyjęcie. Jest On bowiem duszą Kościoła i spełnia naczelną rolę w naszej duchowości.

 

            Jak wzrastamy?

            W czasie trwania każdego etapu formacji zachęcani jesteśmy do uporządkowania swojego życia tak, by je doprowadzić do "życia uwielbieniem" czego wynikiem będzie zintegrowanie Ewangelii z życiem
codziennym przez:

 • modlitwę osobistą;
 • modlitewne czytanie Pisma Świętego i zapis tego, co Pan mówi do ciebie;
 • Eucharystię (częste uczestnictwo);
 • regularną adorację Najświętszego Sakramentu;
 • regularne korzystanie z Sakramentu Pojednania;
 • poświęcenie się Maryi;
 • wprowadzenie w osobiste życie Uczynków miłosierdzia co do Duszy i co do Ciała, ze szczegól-            nym uwzględnieniem służby w zakresie jednego uczynku miłosierdzia co do ciała;
 • codzienny rachunek sumienia.
 • składanie dziesięciny.

 

            Ponadto obowiązują na każdym etapie formacji wyznaczone lektury duchowe znajomość dokumentów Kościoła.

 

            W programie mamy przygotowywanie rekolekcji parafialnych, bierzemy udział w diakonii (opieka nad osobami chorymi, starszymi), posługujemy modlitwą o uzdrowienie, bierzemy czynny udział w liturgii Mszy św., systematycznie uczestniczymy w spotkaniach wspólnoty na szczeblu diecezjalnym.

 

            Harmonogram spotkań.

            Wspólnota spotyka się w poniedziałki, o godz. 18,30.

 • pierwszy poniedziałek - spotkanie modlitewno - formacyjne i agapa;
 • drugi poniedziałek - Eucharystia i agapa;
 • trzeci poniedziałek - spotkania formacyjne w małych grupach;
 • czwarty poniedziałek - Eucharystia i adoracja Najśw. Sakramentu i agapa.

Zdjęcia

Pomoc Ukrainie Ks. Jan Wójcik

kolonie dla dzieci i młodzieży 2021

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
149 0.072191953659058