W NIEDZIELE: godz. 7.00; 8.30; 10.00 (dla dzieci); 11.30 (suma); 13.00; 18,00

W TYGODNIU: rano: godz. 7.00; 8.00 i wieczorem: 18.30

Spowiedz  od poniedziałku do soboty - 15 minut przed każdą Mszą świętą oraz w niedzielę na Mszy. 

 

 

W ciągu roku: 

ŚRODY i PIĄTKI w godz. od 9.00 do 10.00.

WTORKI i CZWARTKi w godz. od 16.00 do 18.00

W okresie wakacyjnym:

W WTORKI i CZWARTKI, 

w godz. 9.00 - 10.00 oraz 19.00 - 19.30

W sprawach pogrzebu - codziennie po porannej lub wieczornej Mszy św. 

Adres:
ul. Chylońska 129
81-041 Gdynia-Chylonia
tel. (58) 663 - 83 - 69

e-mail: janchrz@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
09 1090 1102 0000 0001 1459 7099

I Komunia św. – ogłoszenia

 

 

 

Przebieg Uroczystości

Pierwszej Komunii Świętej

 

 

Msza Święta

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZED KOŚCIOŁEM – GODZ 10.00

 1. Powitanie dzieci i ich rodziców: ( Proboszcz)

K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

W: Na wieki wieków. Amen.

 

Proboszcz:

W naszej parafii przeżywamy dziś bardzo radosny dzień. To dzień Pierwszej Komunii świętej.Jest to szczególnie ważny dzień dla was, drogie dzieci, ale także dla waszych rodziców, chrzestnych, dziadków, krewnych i przyjaciół. Chcemy dzisiaj być przy was, by Cieszyc się waszym szczęściem, by dzielić z wami radość i by za was się modlić.

 

 

 

 

 1. 2.     Kapłan zwraca się do dzieci słowami:  (  Proboszcz )

 

Kochane dzieci proście teraz swoich rodziców o błogosławieństwo.

 

 1. 3.     Prośba dziecka – ( dziecko )

 

Najdrożsi Rodzice! Mamusiu! Tatusiu!

W tej uroczystej chwili, wobec Jezusa i Maryi, wobec całej tu wspólnoty zebranej proszę Was o błogosławieństwo. Proszę Was o znak krzyża nad nami, aby towarzyszył nam w naszym życiu z Panem Jezusem.

 

 1. Rodzice udzielają błogosławieństwa swoim dzieciom.

 

 1.  Kapłan zwraca się do dzieci:

Kochane Dzieci, gdy byłyście bardzo małe, rodzice przynieśli was do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg Ojciec uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem, Niech ta woda święcona, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Pan Jezus niech jeszcze raz wezwie was do jedności ze sobą. Ta jedność będzie najpełniejsza, gdy po raz pierwszy przyjmiecie do waszych serc Komunię Świętą.

 

 1. Modlitwa poświęcenia:   Proboszcz

Módlmy się:  Dobry Ojcze niech ta święta woda będzie dla nas znakiem nowego życia i łask, które nam zsyłasz każdego dnia. Niech nas zjednoczy we wspólnej modlitwie, aby pośród nas był Chrystus, Twój Syn, którego przyjmą po raz pierwszy zgromadzone tutaj dzieci. Który żyjesz i królujesz na wielki wieków. Amen.

kropi dzieci

 

 

 1. Procesja ze śpiewem do kościoła

Oto jest dzień

 

 W KOŚCIELE

 

               I.          OBRZĘDY WSTĘPNE

 

             II.          LITURGIA SŁOWA 15 maja

 

 1. 1.      PIERWSZE CZYTANIE (Dz 14,21-27)  Czytanie z Dziejów Apostolskich.

  Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
  Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
  Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,8-9.10-11.12-13ab)

  Refren:Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

  Pan jest łagodny i miłosierny, *
  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
  Pan jest dobry dla wszystkich, *
  a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła *
  i niech Cię ”błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
  i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.


  DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,1-5a)

  Bóg otrze wszelką łzę

  Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

  Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
  I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
  ”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
  I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.

  Oto słowo Boże.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13,34)

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Daję wam przykazanie nowe,
  abyście się wzajemnie miłowali,
  jak Ja was umiłowałem.
 2. 2.   Liturgia Słowa 22 maja

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15,1-2.22-29)

Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii:
”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67,2-3.5.8)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, +
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, niech się *
Go boją wszystkie krańce ziemi.


DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,10-14.22-23)

Miasto święte

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

 1. 3.      Ewangelia, homilia

 

                     III.    ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Zapalenie świec od paschału prze wybranych ojców ( organista podgrywa dowolną melodię)

Komentarz O. Proboszcz

Pytam każdego z Was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

A teraz wyznajcie wiarę:

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boże i kościelne?

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?

Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Odpowiadamy: Amen.

 

 

 

 

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych następuje wspólna pieśń:

„Com przyrzekł Bogu . . .” / 1 zwrotka/ po niej gasimy świece.

 

 

Przygotowanie dzieci do modlitwy wiernych

 

     IV.    MODLITWA WIERNYCH

 

   Dziecko 1

   Módlmy się za Kościół Święty, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich 

   ludzi. Ciebie prosimy…

 

   Dziecko 2

   Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby

   z odwagą i radością dawali świadectwo jak dążyć do Chrystusa.

   Ciebie prosimy…

 

   Dziecko 3

   Módlmy się za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, aby to

   spotkanie złączyło ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...

 

   Dziecko 4

   Módlmy się za naszych rodziców, opiekunów, rodzeństwo, rodziców

   chrzestnych i gości - o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla nich. 

   Ciebie prosimy...

    Dziecko 5

    Módlmy się za naszych nauczycieli i wychowawców, aby pomagali nam

    stawać się dobrymi, kochającymi Boga ludźmi. Ciebie prosimy...

 

    Dziecko 6

    Módlmy się za wszystkich obecnych na tej Mszy Świętej, abyśmy

    świadectwem codziennego życia pociągali innych do Jezusa.

    Ciebie prosimy…

6. Procesja z darami do ołtarza poprzedzona komentarzem.

 

   Spójrz Panie Jezu, niesiemy w swoich dłoniach dary, które pragniemy

   Ci ofiarować jako wyraz naszej wdzięczności, że pozwoliłeś nam doczekać

   dnia, w którym możemy Cię przyjąć do naszych serc.

 

   Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która

   Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień

   naszego życia (dziecko niesie zapaloną świecę).

 

   Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty, które są znakiem

   naszej radości i wdzięczności. Spraw, abyśmy rosnąc i rozwijając się dążyli

   tak jak one, ku niebu (dziecko niesie kwiaty).

 

   Nasi rodzice przynieśli ofiarę pieniężną jako wyraz swojej troski o naszą

   świątynię. Dzieląc się tym, co posiadają, uczą nas ofiarności

   i odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła (rodzice przynoszą ofiarę

   pieniężną).

 

   Przynosimy na ołtarz chleb, który codziennie spożywamy. Mamy chleb

   w naszych domach, dzięki pracy naszych kochanych rodziców (dziecko niesie

   chleb).

 

   Niesiemy także komunikanty, które za chwilę staną się Ciałem Pana Jezusa

   i my dzisiaj się Nim posilimy. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię

   zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi (dziecko niesie

   komunikanty).

 

   Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą

   Ducha Świętego przemień w Krew Swego umiłowanego Syna Jezusa (dziecko

   niesie wino).

   Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem

   (dziecko niesie ampułkę z wodą).

 

   Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze

   cierpienia. Ukryj je Panie u siebie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną

   się „zasługą” dla naszego zbawienia.

 

 

 

       V.    PROCESJA Z DARAMI

 Spójrz Panie Jezu, niesiemy w swoich dłoniach dary, które pragniemy

 Ci ofiarować jako wyraz naszej wdzięczności, że pozwoliłeś nam doczekać    dnia, w którym możemy Cię przyjąć do naszych serc.

 

Dziecko niosące świecę:        

Boże, Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę,
 która Go oznacza. Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.

 

Dziecko niosące kwiaty:       

Ty, Panie, stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij te kwiaty dla ozdoby ołtarza. Pomóż nam zachować serca piękne
i czyste.

 

Dziecko niosące chleb :         

Składamy w darze chleb, który zostanie przemieniony w Ciało Chrystusa, którym zostaniemy nakarmieni.

 

Dziecko niosące hostie: (patenę z hostiami)  

Oto Hostia, która stanie się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje samego siebie

 

Dziecko niosące wino: (ampułko z winem)  

Przynosimy wino, które przemieni się w Krew Chrystusa, aby wyrazić nasze oddanie Temu, który jest winnym krzewem, a my latoroślami.

 

Dziecko niosące wodę:(ampułko z wodą)  

Przynosimy wodę, która łączy się z winem, tak jak my chcemy być zjednoczeni z Jezusem na wieki.

 

 

Zakończenie: Razem z tymi darami przyjmij Panie uśmiech i miłość dzieci. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się zasługą dla naszego zbawienia. 

 

Gdy dary zostaną złożone i Kapłan uda się do ołtarza śpiewamy pieśń:

 

„Jezus daje nam zbawienie”

 

 

 

 

 

 

                       VI.          LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 

Znak pokoju

 

 

 

/Dzieci z rodzicami przystępują do Komunii świętej/

 

W tym czasie śpiewamy pieśni:

 

schola:  

 

Po zakończeniu Komunii św. Kapłan intonuje Dziękczynne „ Te Deum …” ?

 

Modlitwa po Komunii świętej

 

KOMENTARZ: Dzieci komunijne w postawie stojącej z radością wyrażą śpiewem miłość do Pana Jezusa dziękując za dar Komunii świętej…

 

Pieśń:  „Stoję dziś….”

 

 

 

PODZIĘKOWANIA:

 

Po Komunii: „Podziękowanie Panu Jezusowi” - dziecko.

 

      Bogatszy niż wszystko inne jest dzień dzisiejszy,
      promienna radość w sercach nam świeci.
      Dziś nasze święto - Komunia Pierwsza,
      Pan Jezus w sercach zamieszkał dzieci.
      Witamy Cię Jezu - najdroższy nam Gościu,
      serduszkiem choć małym, lecz pełnym miłości.
      Tym, któreś wybrał na swoje mieszkanie,
      które jest pełne dla Ciebie wdzięczności.
      Pozostań już z nami na wszystkie chwile,
      byśmy w miłości wciąż żyli.
      W domu, w szkole i przy zabawie,
      jasno jak gwiazda przykładem świecili.

 

 

 

                     VII.          OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 

Pieśń na zakończenie: 

 

 

             (Wspólne zdjęcie grupowe)

 

 

 

 

 


Zdjęcia

Pomoc Ukrainie Ks. Jan Wójcik

kolonie dla dzieci i młodzieży 2021

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
147 0.088831186294556